Så funkar Stall Ofcourse

Känns det krångligt och besvärligt att äga häst? Stall Ofcourse underlättar för den som vill äga en liten andel, eller är säljare av en stor häst. Vi hittar kreativa lösningar på marknadens problem!

Stall Ofcourse är ett renodlat administrativt ägarbolag som ska göra det enklare och roligare att äga häst tillsammans.

Du kan både hitta andel i en häst på Stall Ofcourse eller lägga upp en häst till försäljning och hitta nya andelsägare via Stall Ofcourse.

Stall Ofcourse tar hand om det administrativa arbetet och företräder hästen – men det är du som tar plats i vinnarcirkeln!

Månatlig redovisning

Antingen om du köper en andel i häst på stallofcourse.se eller ”flyttar” en befintlig häst till Stall Ofcourse kommer du månatligen få en ekonomisk sammanställning för din del runt den 15:e. Betalning sker den 25:e varje månad via autogiro.

Utbetalning av prispengar sker månadsvis.

Äg häst i bolagsform

I Stall Ofcourse kan du äga häst som privatperson eller i bolagsform. Stall Ofcourse genererar underlag för deklarationen, alternativt fakturor (för bolagen) som gör det enkelt att redovisa.

Under min sida på stallofcourse.se hittar du all information gällande dina andelshästar, har möjlighet att chatta med andra delägare och självklart hitta nya spännande prospekt.

Du hittar fullständiga villkor här!

Vanliga frågor