Integritetspolicy


§1 Omfattning och samtycke

Denna integritetspolicy gäller affärsprocesser för stallofcourse.se. från och med 1 augusti 2020. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

§2 Personer vars uppgifter vi behandlar

Stallofcourse.se behandlar personuppgifter om kunder, såväl säljare som köpare. Vi behandlar även personuppgifter om personer som utgör potentiella kunder (leads) och som kontaktar oss via stallofcourse.se eller andra kanaler. Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte stallofcourse.se eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

§3 Kontakta oss

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Vid synpunkter eller frågor avseende vår integritetspolicy, olösta problem avseende integritet och användning av personuppgifter som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, eller avseende eventuella överträdelser som rör din integritet, du kan kontakta oss på kundtjanst@stallofcourse.se.

Vi behandlar din begäran och eventuella klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella problem och beskriva de alternativ som finns för att åtgärda dessa. Vi strävar efter att åtgärda klagomål inom rimlig tid och på lämpligt sätt.