Månadskostnad

Månadskostnaden är en uppskattning per andel och kommer skilja sig månad för månad.

I uppskattad månadsavgift ingår träning och tävlingskostnad, försäkring, exitklausul, administration med mera.

Övriga kostnader

Stall Ofcourse tar ut en årsavgift om 100 kronor (plus moms), samt en uppläggningsavgift om 300 kronor (plus moms) per användare och häst.

Kontakta oss för mer information.

För direktägande bolag tillkommer moms.